ISO Software SBU
PegahSystem Co.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نسخه اولیه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در سال ۱۹۷۴ با توجه به استاندارد BS 5750 تدوین گردید سپس ایزو ۹۰۰۱ در سال های ۱۹۷۴ و ۱۹۹۴ تجدید نظر گردید .تغییرات اصلی در نسخه سوم ایزو ۹۰۰۱ در سال ۲۰۰۰ انجام گرفت و در حال حاضر ISO 9001:2008 مورد استفاده سازمان ها می باشد .
پیش نویس ویرایش پنجم ایزو ۹۰۰۱ ، ISO 9001:2015 تا کنون چند بار ویرایش شده و نسخه نهایی آن در سپتامبر سال ۲۰۱۵ منتشر شده است.
در این مطلب تاریخچه ایزو ۹۰۰۱ بصورت اجمالی تشریح می شود.
تضمین کیفیت در اصل از نیاز صنایع دفاع به استاندارد ها بوجود آمد برای مثال نوشتن روش اجرایی برای تولید محصول و روش بازرسی برای اطمینان از اینکه کارگران روش اجرایی را اجراء می نمایند.
در سال ۱۹۶۶ ایده تضمین کیفیت از صنایع نظامی گسترش یافت دولت انگلستان اولین کمپین ملی برای کیفیت و قابلیت اطمینان را با شعار ” کیفیت برای تمامی کسب و کار ” تشکیل داد در این زمان جهت بررسی کیفیت خدمات و محصولات ، تامین کنندگان توسط چند تا از مشتریان خود مورد ارزیابی قرار می گرفتند این کار اتلاف زمان و هزینه را در برداشت . و در نهایت در سال ۱۹۶۹ ، زمانی که کمیته دولت بریتانیا گزارش داد که روش های ارزیابی تامین کنندگان باید مطابق با استاندارد تضمین کیفیت باشد.
در سال ۱۹۷۱ موسسه استاندارد انگلستان ( BSI ) اقدام به انتشار BS9000 ، اولین استاندارد برای تضمین کیفیت نمود این استاندارد برای صنایع الکترونیک توسعه داده شده بود .
سپس موسسه BSI در سال ۱۹۷۴ ، راهنمای تضمین کیفیت BS 5179 را منتشر نمود این منجر به تغییر رویکرد بازرسی مشتریان از تامین کنندگان گردید همچنین تضمین کیفیت تامین کنندگان ، بوسیله بازرسی شخص تالث گارانتی و تضمین گردید.
موسسه BSI از سال۱۹۷۰ ، جلسات با صنایع را جهت تنظیم استاندارد عمومی ، سازماندهی نمود که در سال ۱۹۷۹ ، جهت تدوین استاندارد BS 5750 این جلسات به اوج خودش رسید . صنایع کلیدی توافق کردن استاندارد های خودشان را کنار گذاشته و از استاندارد BS 5750 بجای آنها استفاده نمایند .
هدف BS 5750 ، فراهم نمودن سند عمومی که نشان می دهد تولید صنایع کنترل می گردد .
استاندارد ایزو ۹۰۰۰ ، تا کنون بیش از چندین تجدید نظر داشته است . نسخه اولیه استاندارد ایزو ۹۰۰۰ در سال ۱۹۷۴ با ساختار یکسان از استاندارد BS 5750 با سه مدل برای سیستم های مدیریت کیفیت دردامنه فعالیت های سازمان تدوین گردید ساختار اصلی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در این ویرایش از بیست الزام تشکیل شده است همچنین تمایل به مستندسازی وضعیت موجود سازمان با توجه به الزامات و نه بهبود آن ، در این ویرایش مشهود بوده است .
در سال ۱۹۹۴ نسخه استاندارد ISO 9000:1994 منتشر گردید و نسبت به ویرایش سال ۱۹۸۷ تغییراتی انجام شد ، متاسفانه این نسخه استاندارد ایزو ۹۰۰۰ منجر به به بروکراسی در سازمان ها گردید .بروز آوری و بهبود در فرآیندهای سازمان ، مطابق با این استاندارد کمی مشکل بود .
تغییرات اساسی در ویرایش ۲۰۰۰ استاندارد ایزو ۹۰۰۱ انجام گردید و مفهوم مدیریت فرآیند در قلب استاندارد ایزو ۹۰۰۱ قرار گرفت و اهداف اصلی استاندارد طرحریزی سیستم مدون ، تقویت گردید .
در ویرایش سوم استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ، اثربخشی سیستم مدریت کیفیت از طریق شاخص های عملکرد فرآیند ، مورد بررسی قرار می گیرد و روند نتایج فرآیند های سازمان قابل رویت می باشد .
انتظارت از بهبود مستمر و رضایتمندی مشتریان در این ویرایش تاکید شده است همچنین مجموعه ای جدید از اصول مدیریت کیفیت بعنوان پایه از مدیریت کیفیت نیز معرفی شده است .
اصول مدیریت کیفیت در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ :
- مشتری مداری
- رهبری
- مشارکت کارکنان
- رویکرد فرآیندی
- رویکرد سیستمی به مدیریت
- بهبود مستمر
- رویکرد واقع گرایانه در تصمیم گیری
- روابط دوطرفه سودمند با تامین کنندگان
ویرایش چهارم و ویرایش جاری استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ، در ۱۴ نوامبر ۲۰۰۸ منتشر گردید این ویرایش فقط تغییرات جزیی داشته است هدف اصلی استاندارد ISO 9001:2008 شفاف سازی الزامات موجود و سازگاری با سایر استاندارد های مدیریتی نظیر استاندارد ISO 14001:2004 بوده است .
درحال حاضر کمیته ISO/TC 176 در حال کار بر روی استاندارد ISO 9001:2015 می باشد و تغییراتی اساسی در ویرایش پنجم استاندارد ایزو ۹۰۰۱ صورت خواهد گرفت
 

منبع:خوارزمی

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)