ISO Software SBU
PegahSystem Co.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در سازمان کوچک ، فقط با اخذ خدمات مشاوره ایزو از متخصص با تجربه ، می تواند منجر به دستیابی به مزایای ایزو برای آن سازمان شود .
اکثر سازمان های کوچک که گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ را اخذ نموده اند فقط ازعنوان ایزو ۹۰۰۱ جهت تبلیغات خود استفاده می نمایند و اثری از سیستم مدیریت کیفیت و اجرای اثربخش آن بصورت مستمر مشاهده نمی شود
مراحل پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در سازمان کوچک شامل : فاز شناخت ، آموزش ، مستندسازی ، اجرای مستندات ، ممیزی داخلی و خارجی می باشد .
مهمترین فاز پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در سازمان کوچک ، مستندسازی ایزو ۹۰۰۱ ( طراحی مستندات ) می باشد طراحی مستندات ایزو ۹۰۰۱ در سازمان کوچک ، بسیار دشوارتر از سازمان های متوسط یا بزرگ می باشد .
در اکثر این سازمان ها در زمان استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ، حتی یک فرم وجود ندارد و بدین منظور باید با انجام مصاحبه دقیق با مسئولین فرآیند ها ، مستندات متناسب با اندازه سازمان بر مبنای استاندارد ایزو ۹۰۰۱ طراحی شود .
جهت اطلاع از جزییات پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در سازمان کوچک می توانید برنامه زیر را مشاهده نمایید.

. بمنظور درک اهمیت مستندسازی ایزو ۹۰۰۱ در سازمان کوچک ، چند مثال ارائه می شود :
مثال ۱ : در طراحی سیستم انبار در سازمان کوچک ، می توان با یک فرم انبار ، کنترل ورود و خروجی کالاها را انجام داد در صورتی که در سازمان بزرگ ، حداقل فرم های زیر را طراحی و اجراء می شود :
– رسید موقت انبار
– رسید انبار
– حواله انبار
– کارت موجودی انابر
– نقطه سفارش انبار
مثال ۲ : در طراحی سیستم برنامه ریزی تولید در سازمان کوچک ، می توان برنامه ریزی و گزارش تولید را با هم ادغام نمود و یک فرم برای این منظور استفاده نمود در صورتی که در سازمان متوسط یا بزرگ ممکن است فرم های زیر را طراحی و اجراء شود :
– کنترل تولید
– برنامه ریزی تولید سالیانه
– برنامه ریزی تولید فصلی ، ماهانه
– برنامه ریزی تولید هفتگی
– برنامه ریزی تولید روزانه
– گزارش تولید روزانه
در صورتی که مستندات سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ را به دو گروه زیر تقسیم نماییم باید مستندات را طوری طراحی نماییم که حدود ۹۰% از مستندات بعنوان مرجع و الباقی مستندات بصورت روزمره تکمیل شود
– مستندات مرجع ایزو ، مستنداتی که یکبار تهیه یا تکمیل می شوند مثلا لیست مدارک ، لیست ماشین آلات ، لیست ابزار ، لیست تامین کنندگان ، روش های اجرایی ، دستورالعمل های کاری ، دستورالعمل نگهداری وتعمیرات و ….
– مستندات روزمره ایزو ( سوابق ) ، مستنداتی که باید هر روز ، هر هفته یا هر ماه تکمیل شود
مثلا در یک سازمان کوچک با تعداد ۱۰ نفر، حدود ۵۰ مستند ایزو تهیه شده است که فقط ۳ مستند ایزو هر روز تکمیل می شود و سایر مستندات یکبار تهیه شده یا بنا به نیاز تکمیل می گردد .
دلایل اثربخش نبودن سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ در سازمان کوچک :
– عدم استفاده از مشاور با تجربه حرفه ای منجر به طراحی نامناسب سیستم و افزایش بوروکراسی را در پی دارد .
– استفاده از رویکرد Cut – Copy – Past جهت طراحی سیستم مدیریت کیفیت
– عدم تعهد مدیریت ارشد در خصوص سیستم مدیریت
– اخذ گواهینامه ایزو تقلبی از دکان ایزو
 

منبع:خرازیان

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)