ISO Software SBU
PegahSystem Co.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بسیاری از سازمانها سوال میکننده روش گرفتن ایزو چیست.ما در اینجا راهنمایی هایی برای گرفتن ISO 9000 ارائه میکنیم.
اولین اقدام در پیاده سازی استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت،تصمیم مدیریت میباشد.
بعد از این تصمیم مدیریت به گرفتن ISO باید اقدام به انتخاب یک مشاور برای پیاده سازی این استاندارد نماید.دلایل استفاده از مشاور در
پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت عبارتند از:
• استفاده از کارشناس آگاه به الزامات سیستم کیفیت
• کاهش زمان پیاده سازی سیستم و جلوگیری از دوباره کاری
• کاهش هزینه های ناشی از طراحی اشتباه سیستم
• نگاه به شرکت بوسیله یک فرد خبره و عارضه یابی در شرکت
• تسریع در پیاده سازی به علت تمایل مشاور به کاهش زمان پیاده سازی
• بیشتر بودن همکاری پرسنل با یک فرد خارج از سازمان
گاهی اوقات برخی از سازمانها/شرکتها اقدام به اعزام پرسنل برای طی نمودن دوره های سیستم کیفیت مینمایند و مایلند سیستم را بوسیله کارشناسان خود پیاده سازی نمایند.این موضوع در اکثر موارد موفقیت آمیز نیست.و این امر به علت:
در یک کلاس 3تا5 روزه تمام الزامات سیستم تدریس نمیشود و کلیات ارائه میگردد.
هر صنعت الزامات خاص خود را دارد که معمولاً در کلاسها آموزش داده نمیشوند.
معمولاً جو عدم اطمینانی که در سازمان نسبت به طراحی بوسیله خود پرسنل سازمان وجود دارد مانع پیشرفت پروژه میشود
درک ناقص از الزامات سامانه کیفیت باعث میشود بعضی از کنترل ها افراطی و یا کمتر از حد مورد نیاز طرح ریزی شود
نداشتن نمونه در انجام فعالیت پیشرفت پروژه را کند میکند.
در انتخاب مشاور باید موارد ذیل را مبذول داشت:
• تجربه مشاور در طراجی سیستم و تعداد پروژه اجرا کرده
• آگاهی مشاور به ویژگیهای صنعت و تجربه وی در صنعت
• زمانیکه مشاور برای پیاده سازی سیستم میگذارد.
گاهی دیده میشود که مشاور با 4یا5جلسه اقدام به پیاده سازی سیستم مینماید.در حالیکه حداقل باید 12 جلسه در سازمان حاضر باشد
آشنایی مشاور با روش کار و الزامات سازمانهای گواهی دهنده(CB )
استقلال مشاور از سازمان گواهی دهنده.
در بسیاری از موارد دیده میشود شرکت های گواهی دهنده در صورتیکه با مشاور در ارتباط باشند از نقایص طراحی مشاور به راحتی گذشت میکنند و در نتیجه باعث کاهش اثر بخشی سیستم کیفیت میشوند.
در گام بعد مشاور باید یک گپ آنالیز ارائه نماید و با شناسایی وضع موجود سازمان با الزامات و خواسته های استاندارد اقدام به تعیین اقدامات و برنامه ریزی امور نماید.سپس کمیته راهبردی و اجرائی بوسیله مشاور تشکیل میگردد.اعضای کمیته راهبردی از مدیران سازمان و اعضای کمیته های اجرائی معمولاً کارشناسان و عوامل اجرائی سازمان میباشند.
درگام بعدی مستند سازی سیستم بوسیله اعضای کمیته های راهبردی و اجرائی و مشاور انجام میگیرد.
مستندات لازم شامل موارد ذیل تهیه میشود:
• خط مشی و اهداف
• نظامنامه کیفیت
• روشهای اجرائی
• مستندات پشتیبان شامل فرمها،دستورالعمل ها،آئین نامه ها،نقشه ها،گردش کارها و .....
مستند سازی بر اساس روشهای معرفی شده در استاندارد ISO/TR 10013 انجام میشود.
لازم به ذکر است مشاور باید آموزشهای لازم را در ارتباط با الزامات ISO 9001 و سامانه مدیریت کیفیت و نحوه مستند سازی آن به پرسنل سازمان ارائه دهد.
زمان طراحی و مستند سازی سیستم بسته به نوه سازمان و تجربه مشاور بین 3 تا 5 ماه میباشد.
پس از انجام مستند سازی نوبت به اجرای سیستم مدیریت کیفیت میرسد.بهترین اقدام این است که هر روش بلافاصله پس از مستند سازی اجراء شود تا نواقص آن مشخص گردد.
معمولاً دو تا سه ماه پس از اجرای سیستم مدیریت کیفیت نوبت به انجام ممیزی داخلی میرسد،که از مناسب بودن سیستم طراحی شده اطمینان حاصل شود.
همزمان با این کار انتخاب شرکت گواهی دهنده(CB ) انجام میشود.
در انتخاب CB باید به موارد زیر توجه کرد:
داشتن اعتبار برای صدور گواهینامه
تجربه ممیزان سازمان در صنعت مورد ممیزی
ثبت و صدور گواهینامه
استقلال شرکت گواهی دهنده از مشاور
متاسفانه اخیراً دیده شده بسیاری از شرکتهای گواهی دهنده اقدام به ثبت گواهینامه در (AB) مرکز اعتبار دهی نمیکنند و بدون پرداخت هزینه مربوط به AB اقدام به صدور گواهی نامه میکنند که این گواهی نامه اعتبار ندارد.
بهتر است در موقع انتخاب شرکت گواهی دهنده مشاوره لازم به عمل آید.
پس از انجام ممیزی داخلی و رفع مشکلات و عدم انطباق های مشاهده شده نوبت به ممیزی شرکت گواهی دهنده میرسد که معمولاً در دو مرحله ممیزی نهایی انجام میشود.
در صورت تائید گواهینامه سیستم کیفیت برای سه سال صادر میشود ولی هر سال یک ممیزی مراقبتی بوسیله شرکت گواهی دهنده به منظور اطمینان از تداوم پیاده سازی سیستم به عمل می آید.
روش گرفتن سایر گواهینامه های سیستم های کیفیت مانند ISO 29001 ، ISO 13485 ، ISO-TS-16949 ،ISO 22000 ،ISO20000 و.. شبیه آنچه در بالا گفته شد میباشد.
 

منبع:پویندگان ایمنی و کیفیت

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)