ISO Software SBU
PegahSystem Co.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدیریت کیفیت، با درنظر گرفتن مفاهيم نوین قرن بيستمي ‌اش، گستره وسيعي براي كشف و شهود دارد و مديران را در برابر دريايي از كار و وظيفه قرار ميدهد. اما آنچه در نهايت مدير و مشتري به آن نياز دارند، رسيدن به جايگاهي است كه خدمات يا كالاي توليدي را در بهترين و ايده ‌آل‌ ترين شكل خود مشاهده كنيم. گاهي در اين مسير، نرم افزارهاي موجود در بازار تحت عنوان نرم افزار مديريت كيفيت نيز به بازار مي آيد و طراح و تهيه كننده تعدادي از آنها هم شركت پگاه سيستم است اما اينكه به جايگاه مطلوب در اين زمينه برسيم، به پيش آگاهي هايي نياز دارد كه مديريت كيفيت بر اين اساس دسته بندي مي شود و اينجا قصد داريم به آن بپردازيم:
· کیفیت یعنی مطابقت با مشخصات و نیازمندی ها
· کیفیت یعنی رضایت مشتری
· کیفیت یعنی به وجدآوردن مشتری
· کیفیت یعنی مناسب بودن برای منظور
· کیفیت یعنی مشتری برگردد اما محصول برنگردد!
· کیفیت یعنی قابلیت نگهداری و تعمیر
· کیفیت یعنی قابلیت اعتماد و دوام محصول
· کیفیت یعنی تحویل به موقع
· کیفیت یعنی بی نقص بودن
بر همين اساس هم هست كه اصل اوليه و اساسي مديريت كيفيت را به مشتري و به اصل شناخته شده CRM اختصاص ميدهيم. هر سازمانی به مشتریان خود وابسته است و باید نیازهای حال و آینده آنان را درك و نیازمندی های مشتریان خود را برآورده كند. علاوه بر این سازمان ها باید برای عبور از انتظارات مشتریان خود برنامه ریزی و تلاش كنند.
 

مشتري، مشتري، مشتري!
 

تمركز بر مشتری و درك نیازهای حال و آینده او باعث پاسخگویی منعطف و سریع سازمان به فرصت های بازار و در نتیجه افزایش سود سهام و سهم بازار برای سازمان خواهد شد.
رضایت مشتریان با افزایش اثربخشی بكارگیری منابع سازمان، افزایش یافته و بهبود وفاداری مشتری به سازمان باعث ماندگاری در تجارت می‌ شود. توجه به اين اصل باعث مي‌شود يك سازمان:
ـ برای درك نیازها و انتظارات مشتریان تحقیقات لازم را صورت دهد.
از ارتباط اهداف سازمانی با نیازها و انتظارات مشتریان اطمینان حاصل كند.
ـ ارتباطات درون سازمانی را در راستای نیازها و انتظارات مشتریان هدایت كند.
ـ رضایت مشتریان را اندازه گیری و بر مبنای نتایج حاصل از آن اقدام كند.
ـ ارتباطات با مشتریان را به صورت سیستمی مدیریت كند.
ـ از وجود توازن بین رضایتمندی مشتریان و سایر ذینفعان سازمان (نظیر مالكین، كاركنان، سرمایه گذاران، انجمن‌ها و مجامع محلی) اطمینان حاصل كند.
 

رهبر باشيد نه مدير!
 

اصل اساسي دوم در روند به كار گيري مديريت كيفيت، رهبري است به اين معنا كه مدیري كه از منش رهبری برخوردار است، باید مقاصد و جهت گیری یكنواختی را در سازمان ایجاد و محیط داخلی سازمان را به گونه ‌ای نگهداری كند كه كاركنان بتوانند در دستیابی به اهداف سازمانی كاملا مشاركت داشته باشند.
مدیریت سازمان با منش رهبری باعث می ‌شود كاركنان مقاصد و اهداف سازمانی را درك كرده و برای دستیابی به آنها از انگیزه كافی برخوردار شوند. به اين ترتيب با وجود يك رهبر در يك مجموعه، فعالیت‌های سازمان ارزیابی شده و در مسیری یكسان، منظم شده و استقرار می‌ یابد و در نتیجه فقدان ارتباط بین سطوح مختلف سازمان به حداقل خود خواهد رسید.
 

خلاصه اينكه بكارگیری اصل رهبری در سازمان عموما باعث میشود:
 

ـ نیازهای تمامی ذینفعان سازمان شامل مشتریان، مالكین،‌كاركنان،‌ تامین كنندگان، سرمایه گذاران، انجمن ها و مجامع محلی در نظر گرفته شود.
ـ اهداف چالش برانگیز با زمانبندی مشخص تنظیم شود.
ـ ارزشهای مشترك، مدلهای اخلاقی و جوانمردی در تمامی سطوح سازمان ایجاد و تقویت شود.
ـ به جاي ترس، شاهد فراگيري اعتماد ميان كاركنان باشيم.
ـ كاركنان با منابع مورد نیاز،‌ برخوردار از آموزش و آزادی عمل با داشتن مسوولیت و پاسخگویی فعالیت كنند.
ـ كاركنان برای نقش و سهم خود امیدوار و دلگرم باشند و آن را تشخیص دهند.
 

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)