ISO Software SBU
PegahSystem Co.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مديريت كيفيت جامع (TQM) يكي از كارآمدترين فلسفه هاي مديريتي است كه به نحو شايسته اي مباحث كيفيت و رضايت مشتري را پوشش می دهد، يكي از ابزارهاي سنجش مديريت كه شركت پگاه سيستم نرم افزارهاي گوناگوني براي آن تهيه و طراحي كرده و مورد توجه صاحبان صنايع و فعالان كسب و كار هم هست. اما چرا نرم افزار هاي مديريت كيفيت و اساسا اين عامل تا اين اندازه اهميت دارد؟ در دنياي امروز كه از يك سو رقابت ها منطقه اي و بين المللي بسيار شديد شده و از سوي ديگر تغيير و تحولات بسيار سريع و پرشتاب، تجزيه و تحليل شناختی صحيح و بكارگيري مناسب فن آوری ها و ابزارهای مدیریتی مي تواند بسيار موثر باشد. مديريت كيفيت جامع بسياري از فنون و روش هاي مرتبط با مسایل مديريتي و كيفيتي را با تلفیقی مناسب و به صورت يكپارچه در خود جاي داده است. شركت هايي كه در جهت اجراي فلسفه مديريت كيفيت فراگير قدم بر مي دارند، بايد از تلاش هاي بهبود مستمر كيفيت در تمام سازمان مطمئن شوند. حركت در جهت يك فرايند بهبود مستمر، اغلب با پذيرش يكي از فلسفه هاي مديريت كيفيتدر رابطه با اصول دمينگ، فلسفه جوران يا كرازبي شروع مي شود. سازمان های ایرانی نیز تجربیات اجرای زیاد در این زمینه دارند که بررسی همه جانبه آن نیازمند ارزیابی علمی است. در این مقاله سعی شده ابعاد اجرای TQM در انطباق با تغييرات محيط و ايجاد فرهنگ كيفيت مداري در سطح سازمان ها با نگرش ها و رويكردهاي منابع انسانی مورد مطالعه قرار گیرد.
روش اجرای TQM يا همان تعهد سازمانی نسبت به رضایت مشتریان از طریق بهبود مستمر از سازمانی به سازمان دیگر و از کشوری به کشوری دیگر فرق دارد اما کارکرد مشخصی دارد که مثلا می تواند سهم بازار را بالا ببرد، سود را افزایش و هزینه ها را کاهش دهد. باید دانست TQM به صورت يك فرهنگ و فلسفه و همچنین به عنوان مجموعه اي از اصول راهنما براي نشان دادن پايه هاي بهبود مستمر در سازمان است. در حقيقت، كاربرد روش هایي براي بهبود فرآيندها در سازمان و جلو زدن و پيشي گرفتن از نيازهاي مشتري، چه در زمان حال و چه در آينده است. فلسفه و هدف سيستم TQM رسيدن به ايده آل ها است، ایده آل هایی که احترام و اعتماد متقابل را نهادي و فراگير می كند و انسان هاي خود رهبر و پرورش يافته، مجريان سازمان مي شوند از این رو مديريت كيفيت فراگير را مي توان مشاركت تمامي افراد و بخش های سازمان از طريق كارگروهي در پيشرفت و اصلاح مستمر نیز دانست.
 

سیر تحول مدیریت کیفیت جامع


TQM اولین بار توسط آقای دمینگ در اواسط قرن 19 میلادی حمایت شد. اگرچه نظرات او توسط صنایع ایالت متعهده پذیرفته نشد اما کشور ژاپن در زمان باز سازی جنگ جهانی دوم آن را صمیمانه پذیرفت و در نتیجه اجرای آن، اين بود كه TQM از یک واژه کم اهمیت به واژه ای پر معنی و تحسین برانگیز در دنیا تبدیل شد در سال 1950 اتحادیه دانشمندان و مهندسان ژاپن از دمینگ برای ارایه سمینار سخنرانی دعوت کرد تا افکار خود را در اين باره برای ژاپنی ها تشریح كند. در نهايت در سال 1951 اتحادیه دانشمندان و مهندسان ژاپن جایزه دمینگ را با هدف افزایش سطح کیفیت ژاپن ایجاد كردند. سازمان ها باید که سطح کیفیت فراوده ها و نحوه اداره سازمان خود را با ملاک های تعیین شده در این جایزه تطبیق داده و سپس داوطلب شوند که در صورت موفقیت در سنجش های مربوط، برنده جایزه شوند. در سال 1962 نشریه " کنترل کیفیت برای سر کارگران" ازسوی اتحادیه دانشمندان و مهندسان ژاپن انتشار یافت و اولین دایره کنترل کیفیت شروع به کار کرد سر انجام در اواخر دهه 1970، امریکایی ها و اروپایی ها که متوجه پیشي گرفتن ژاپنی ها در تسخیر بازارهای جهانی شدند به فکر افتادند از نگرش TQM در مدیریت های خود استفاده كنند طوری که در سال 1987 امریکا در مقابل "جایزه دمینگ" جایزه ای را با نام "مالکوم بلدریج" وزیر تجارت فقید این کشور ایجاد كرد و در سال 1990 بیش از 180 هزار تقاضا نامه کسب "مالکوم بالدریج" درخواست شد! مدیران شرکت ها فرایند تقاضا برای جایزه را راهی مهم برای بهبود آگاهی شرکت خود از اصول و عملکرد مدیریت کیفیت دیدند و جایزه بالدریج همه ساله به حداکثر شش شرکت تعلق می گیرد.
 

موج اول كيفيت
 

اين موج همان پديده اي است كه بيشتر مديران آن را به عنوان کنترل كيفيت مي شناسند و بر بهبود و ارتقاي شيوه كار تاكيد دارد. در موج اول كيفيت بر تغيير و ارتقاي سطح كارگران خط اول توليد به منظور بهبود كيفيت توليد توجه می شود. در اين جا نقش مدير بر تلاش جهت بهبود مدوام توليد، برداشتن موانع و بالاخره حمايت از كارهاي نو با استاندارد بهتر خلاصه مي شود.
 

موج دوم كيفيت
 

در اين موج، توجه از تاكيد بر روي بهبود روش هاي انجام كار به تاكيد بر ارتقای چگونگي انجام كار معطوف مي شود. آن چه در اين موج اهميت دارد، تلاش در جهت بهبود و ارتقا راه هاي توسعه فكر و تعامل انسان ها از طريق آموزش است. لذا تمركز اصلي اين موج بر روي تغيير و ارتقای سطح خود مديران است.
 

موج سوم كيفيت


موج اول و دوم به منظور و بروز موج سوم كيفيت مي شود. در اين موج آموزش و یادگیری به عنوان تنها راه گريز ناپذير تعالي كاركنان و مديران و حيات سازمان با توجه به تغییرات محیطی شناخته مي شود.


منبع: بازارگستران آتي
 

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)