ISO Software SBU
PegahSystem Co.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

زمانی که یک سازمان تصمیم می گیرد به سمت پایداری حرکت کرده و به مسائل اجتماعی و زیست محیطی توجه بیشتری کند، شاید در ابتدا نقش بخش منابع انسانی چندان به چشم نیاید. با این حال، آنها می توانند اثر زیادی در حرکت سازمان خود در این مسیر داشته باشند. برای پایدارسازی فعالیت های یک شرکت، راه ها و استراتژی های بسیاری وجود دارد که عمر جهانی بسیاری از آنها بیش از یک دهه نیست. این استراتژی ها یک نوع تغییر در شیوه انجام کنونی کارها به شمار رفته و گاهی با مقاومت کارکنان مواجه می شوند. در این میان، کارشناسان منابع انسانی، گاهی به دلیل اطلاع نداشتن از اهمیت خود در پایدارسازی شرکتشان، تلاش چندانی برای تسهیل این مسیر نمی کنند.
به طور کلی برای «سبز» کردن یک کسب وکار، عمده چالش ها به مسائل فنی برنمی گردد، بلکه مسائل مدیریتی و به ویژه مسائل مرتبط با مدیریت منابع انسانی و مديريت كيفيت بزرگ ترین بخش کار را تشکیل می دهند. چگونه پایداری با استراتژی کنونی کسب وکار ما انطباق می یابد؟ اقدامات خود را از کجا باید شروع کنیم؟ از كدام نرم افزار هاي مديريت كيفيت شركت پگاه سيستم بايد استفاده كنيم؟ در چه مرحله ای نیاز است که اقدامات داخلی و خارجی شرکت، به جامعه گزارش شوند؟ با وجود این، بسیاری از این مسائل را به راحتی می توان با بومی سازی استراتژی های پایداری و استفاده از نقش تسهیلگری بخش منابع انسانی مدیریت کرد.
یکی از مهم ترین مشکلات آنجا است که بسیاری از افراد نمی دانند با شروع پایدارسازی شرکت، چه کارهایی از دستشان برمی آید. از طرف دیگر، زمانی که گروه های کاری سبز برای پیشبرد استراتژی ها تشکیل می شوند، افرادی با دیدگاه های مختلف و گاهی متضاد در مقابل هم قرار می گیرند. این وضعیت در صورت ادامه یافتن، چندان مساعد نیست. بسیاری از کارشناسان منابع انسانی، تسهیلگران خوبی هستند و مهارت مدیریت تضادها را هم دارند. از این مهارت های آنها به خوبی می توان در حرکت به سمت پایداری شرکت و حل موانع انسانی احتمالی استفاده کرد.
آنچه مدیران باید درباره پایداری بدانند

پایداری به تدریج حتی تبدیل به یکی از مهم ترین ابزارهای استخدام و نگهداشت نیروهای انسانی می شود:
• جوانان: در یک وب سایت تخصصی آمریکایی (MonsterTRAK.com) که در حوزه اشتغال دانشجویان و ورود کارکنان جدید این کشور به بازار فعالیت می کند، مشخص شد که 92 درصد از جوانان ترجیح می دهند در شرکتی کار کنند که نسبت به محیط زیست خود مسوولیت پذیر است. 80 درصد از کارکنان جوان هم درخواست شغلی داشتند که به طور مستقیم محیط زیست را بهبود بخشد.
• کارکنان کانادایی: در یک پژوهش مشابه در کانادا، مشخص شد که 78 درصد از کارکنان پاسخ دهنده با خشنودی از کار خود استعفا خواهند داد تا برای یک سازمان «سبزتر» کار کنند. در همین نظرسنجی، 81 درصد اعلام کرده بودند که عملکرد زیست محیطی کارفرمای کنونی آنها چندان اغواکننده نیست.
• کارکنان آمریکایی: در یک پژوهش صورت گرفته به وسیله سازمان آدکو آمریکا، مشخص شد که 36 درصد از کارکنان کار کردن برای یک شرکت سبز را ترجیح می دهند و 59 درصد فکر می کنند شرکت آنها باید توجه بیشتری به محیط زیست داشته باشد (عقیده ای که در زنان و کارکنان جوان تر گسترش بیشتری داشت). در نهایت 68 درصد از پاسخ دهندگان اعلام کردند که اقدامات شرکت ها همواره با تبلیغات و ادعاهای سبز آنها انطباق ندارد. شکی نیست که بهبود شرایط اجتماعی در محیط کار می تواند به نگهداشت و حفظ کارکنان کمک کند. مواردی مانند مراقبت های پزشکی در محل، برنامه کاری انعطاف پذیر و مشوق هایی برای دوچرخه سواری تا محل کار، از جمله مواردی هستند که بخش منابع انسانی می تواند به موجب آنها شرکت را به سمت پایدارسازی داخلی پیش ببرد.
با این حال، تلاش ها نباید در همین حد باقی بماند. هیچ گاه قدرت تعیین یک ماموریت با معنا برای کارکنان را دست کم نگیرید. ما یک کارگر کارخانه چوب بری را به یاد داریم که قصد داشت با سوالات زیاد از کار خود شانه خالی کند. زمانی که کارفرمای او به سمت پایداری حرکت کرد، همین کارگر با افتخار درباره محل کار خود با دیگران صحبت می کرد. بسیاری از مدیران ارشد به این نکته پی برده اند که پایداری می تواند به شکلی افراد را برانگیزاند که هیچ برنامه تغییر سازمانی دیگری نمی تواند. برنامه هایی مانند کیفیت کل، تولید چابک، 6سیگما و تیم های کاری خودمحور بر این هدف متمرکز شده اند تا سازمان خود را بهتر کنند. اما پایداری به دنبال آن است که جهان را بهتر کند. پایداری به افراد راهی نشان می دهد تا به دغدغه های نهفته خود (درباره تغییر آب وهوا، مواد سمی، فقر و...) بپردازند. این مسائل به قدری بزرگ هستند و به سختی حل می شوند که بسیاری از مردم یا به انکار صورت مساله پناه برده اند یا از درماندگی و افسردگی دست به هیچ تلاشی نمی زنند.

منبع: دنياي اقتصاد
 

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)