ISO Software SBU
PegahSystem Co.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

محققان و نظریه پردازان برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها، از دهه های گذشته تاکنون، ایجاد ارکان جهت ساز برای یک برنامه ریزی استراتژیک موثر را ضروری می دانند، ولی نکته مهم وجود تفاوت های ماهوی آن با سال های نه چندان دور است. در پارادایم جدیدی که فضای کسب و کار در شروع هزاره سوم به سازمان ها تحمیل کرده است، نیاز به سطح بالاتری از ارکان جهت ساز به روشنی احساس می شود که درصورت عدم توجه به آن قابلیت استراتژی های تدوین شده و كاركرد نرم افزار هاي مديريت كيفيت شركت پگاه سيستم را به چالش مي كشد.
 

ارکان جهت ساز چیست؟
 

ارکان جهت ساز مشخصه غالب مکاتب با مفاهیم پارادایم تجویزی و رویکردهایی است که به نظام برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک نگاه فرآیندی دارند و به همین دلیل اقدامات فرآیند برنامه ریزی استراتژیک را بر یک توالی منطقی تعریف و اجرا می کنند. به همین دلیل در اولین گام آنها به موضوع ارکان جهت ساز شرکت که ماموریت سازمان، چشم انداز و ارزش های کلیدی سازمان است می پردازند.
 

ماموریت سازمانی چیست؟
 

ماموریت عبارت است از رسالت، فلسفه وجودی، اهداف بنیادین یا به عبارتی مقصود اصلی که شرکت در جامعه به عهده خود گرفته است تا بتواند با خدماتی که می رساند آن را محقق کند؛ به بیانی دیگر ماموریت نیت اصلی سازمان است که آن را متمایز از سایر کسب وکارهای دیگر می کند. نیاز واقعی چشم انداز می تواند آینده واقع گرایانه، قابل تحقق و جذاب را به ارمغان آورد و بیان صریح سرنوشتی که سازمان باید به سوی آن حرکت کند را مجسم کند و در واقع هنر دیدن زودهنگام سرنوشت شرکت را مهیا می کند. مواردی که در تعیین ماموریت یک سازمان مورد عنایت قرار می گیرد:
- چه نقشی در جامعه خواهد داشت و او را با چه مشخصه ای خواهند شناخت.
- نیت اصلی شرکت چیست و چه کاری انجام خواهد داد.
- اهداف بنیادین سازمان چیست و این اهداف بنیادین بنا به چه دلایلی تعیین شده است و جایگاهی که در محیط کسب وکار خواهد داشت چه خواهد بود.
 

تغییر ماهیت ماموریت های سازمانی
 

تغییر ماهیت ماموریت سازمانی در حال حاضر با توجه به حفظ محیط زیست و دغدغه های جهانی در این زمینه تغییر اساسی یافته است، چرا که ماموریت سازمانی دیگر فراتر از درک صرفا مشتریان آنها است و اگر ماموریت یک سازمان به رغم خدمت به مشتریان، به دیگران آسیب بزند و حتی این اتفاق در آینده بیفتد، اقبال عمومی به آن کم شده و ماندگاری کسب وکار شما را به خطر می اندازد، چون خدمات فعلی یک سازمان تنها مورد نظر نیست و اگر صنعتی ماهیت سبز نداشته باشد دیگر مورد استقبال قرار نمی گیرد.
 

چشم انداز چیست؟
 

جمله معروفی است که: اگر ندانید کجا می خواهید بروید، بعید است که بتوانید به آنجا برسید. چشم انداز یا دورنما، تجسمی از آینده سازمان است که با اهداف و استراتژی هایی باید به آن دست یابید. چشم انداز نشان می دهد چه انتظاری از سازمان شما می رود و موفقیت سازمان، به واسطه آن افزایش می یابد.
برای اینکه چشم انداز بتواند نقش خود را در برانگیختن احساس، فراهم آوردن زمینه تلاش و تعهد برای دستیابی ایفا کند. باید از ویژگی های زیر برخوردار باشد:
- شفافیت جهت و مقصد
- تجلی بخش شرایط مثبت تر و متعالی تر، به طوری که هرگونه شک و شبهه راجع به آینده را رفع کند.
- انرژی بخش، افتخارآمیز و برانگیزاننده باشد.
- بلند پروازانه و ایده آل و بلندنظرانه قابلیت ایجاد و چالش و سعی در کمال جویی را فراهم کند.
- ایجاد استانداردهای متعالی و ایده آل برای بهبود عملکرد کارکنان باشد.
- منعکس کننده خصوصیات منحصربه فردی شود.
- امور غیرمهم در سازمان را غربال کرده و تمرکز کارکنان را به امور حیاتی و تحقق بخش آینده طلایی جلب کند.
- پلی بین حال و آینده شرکت باشد.
- قابلیت تبدیل و تبیین به اهداف ماموریت های عملی را داشته باشد و قابل اندازه گیری باشد.
- فرصت های موجود را نشان داده و نحوه بهره گیری از آنها را بنمایاند.
 

تبدیل چشم انداز به آرمان مشترک
 

امروزه «آرمان» مفهومی کاملا آشنا و شناخته شده در رهبری سازمان ها است و کم کم به جای چشم انداز مورد استفاده قرار می گیرد. آرمان مشترک به خصوص اگر با تاکید بر نیروهای داخلی شکل گرفته باشد، منبع الهام بخش و برانگیزنده بزرگی محسوب می شود که هر فرد حضور آن را در کنار خود احساس می کند. وجود آرمان مشترک به کارکنان القا می کند که با انجام کار خود هدفی بزرگ تر و والاتر را تعقیب کنند. به عبارت دیگر، سازمان تنها محل کار آنها نیست بلکه وسیله ای است که آرمان و آرزوی آنها را برآورده می سازد. آرمان می تواند سبب شادی و نشاط شود و سازمان را از خمودی و روزمرگی نجات داده، شکل و محتوای روابط افراد با سازمان را تغییر دهد و احساس تعلق عمیقی را در درون افراد ایجاد کند. وجود آرمان متعالی می تواند شهامت و شجاعت افراد را در برخورد با مسائل و مشکلات به طور فزاینده ای افزایش دهد.
 

ارزش های سازمانی
 

زیر بنای فرهنگ سازمانی ارزش های مورد احترام آن است و شرط بقا و رشد سازمان اصول راهنما است. این ارزش های سازمانی رفتار کارکنان در سازمان را مورد توجه قرار می دهد. بسیاری از محققان بر این باورند که نگهداری پایدار یک سازمان به میزان اهتمام کارکنان به ارزش های اعلامی آن است، در تعیین ارزش های سازمانی باید پنج ویژگی مورد عنایت قرار گیرد: شفاف و قابل رویت باشد. در سازمان قابل رویت باشد. مبنای رشد افراد در سازمان باشد. با چشم انداز و اهداف سازمانی همسو باشد. ارزش ‏ها باید نسبت به هم‏ همسو و هم ‏افزا باشند. در مجموع ارزش ‏ها همان بایدها و نبایدهای سازمان هستند که آرمان ‏ها و ماموریت سازمان بر مبنای آنها تدوین می ‏شوند و تصویر آینده و مطلوب سازمان در آن شکل می ‏گیرد.
 

منبع: دنیای اقتصاد
 

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)