ISO Software SBU
PegahSystem Co.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

روشي نوين در مديريت استعدادهاي فردي در عرصه مديريت منابع انساني در حال ظهور است که از آن با عنوان «تجزيه و تحليل افراد» ياد مي شود. اين رويکرد تلاش دارد غرايز و تعصبات را از مقوله مديريت منابع انساني جدا سازد تا در نهايت تصميمات اتخاذ شده در سازمان ها براساس رويکردي شهودي و مبتني براطلاعات انجام گيرد. به بيان ديگر هدف اصلي، کسب اطمينان از انتخاب افراد و توسعه براساس معيارهاي شناخته شده توسط نرم افزار هاي مديريت كيفيت شركت پگاه سيستم.
 

تحول در دنياي منابع انساني
 

رويکرد مذکور اولين بار توسط ورزشکاران اوکلندي که سعي در جمع آوري و تجزيه و تحليل داده هاي برگرفته از فعاليت هاي بازيکنان بيسبال داشتند، رواج پيدا کرد اما ريشه هاي رويکرد تجزيه و تحليل افراد عميق تر هم است و در اقدامات تحليلگراني که توانستند تغييرات شگرفي در صنايعي نظير بازاريابي و امور مالي ايجاد کنند، ريشه دارد.
درحالي که محصولات قبلابراساس شواهد و غرايز شخصي بازاريابان بازاريابي مي شدند، در حال حاضر داده ها و الگوريتم هايي براي پيش بيني دقيق رفتار مصرف کننده به کار گرفته مي شوند. نتيجه نهايي تصميم گيري در خصوص نحوه، زمان و چگونگي انجام تبليغات براساس اطلاعات معتبر است. تقريبا مسلم است که تحليل هاي پيش بيني کننده اصول رايج در دنياي مديريت منابع انساني و تصميمات مرتبط با آن را به طرز قابل توجهي تحت تاثير قرار داده است. آنچه شگفت آور است اين حقيقت است که اين ابزارها و تکنيک ها دهه هاي متمادي کاربرد داشته اند و در حال حاضر نيز در بسياري از صنايع با موفقيت استفاده مي شوند. در دهه هاي گذشته شاخص هاي FICO اصول رايج موسسات اعتباري را دگرگون کرده اند، در واقع الگوريتم هاي رايانه اي امروز وظيفه سنجش و تشخيص امکان اعتباردهي به افراد را برعهده دارند. به طور مشابه تبليغاتي را در نظر بگيريد که قبلا تقريبا به صورت بي هدف صورت مي گرفت، درحالي که امروز به مدد اينترنت نحوه بازاريابي و معرفي محصولات به مصرف کنندگان با توجه به پيشينه وب گردي يا عادات آنان صورت مي گيرد. با حرکت رو به جلوي سازمان ها در مسير اين تغيير مي توان چهار مرحله اصلي بلوغ را مشاهده كرد:
1. پرسش و پاسخ ويژه. اين مرحله از بلوغ شامل بررسي منابع اطلاعاتي به روشي منصفانه و با هدف پاسخ به پرسش هاي مورد نظر است. تحليل به طور معمول مستقل است و نمي توان از پاسخ هاي تکراري براي پرسش هاي مختلف استفاده کرد: بهترين و بدترين مديران چه کساني هستند؟ آيا برنامه ارجاع به خوبي کار مي کند؟
2. تجزيه و تحليل گذشته نگر. اين مرحله از بلوغ نيز شامل متمرکز كردن اطلاعات به منظور تحليل گذشته نگر بر اساس فنون آماري نظير همبستگي و نمودارهاي خطي است. اين فرآيند شايد به واسطه کاربرد پلت فرم هاي کسب و کار هوشمند يا داشبوردهاي مديريت منابع انساني قابل اجرا باشد.
3. تجزيه و تحليل هاي پيش بيني کننده. اين مرحله بلوغ شامل متمرکز كردن اطلاعات به صورت تکي است که بيشتر شبيه مرحله دوم است و در ادامه استفاده از تکنيک هاي اقتصادسنجي پيشرفته به منظور انجام مدل سازي ها و تحليل هاي «چه مي شود اگر» است.
4. طراحي تجربي. اين مرحله شامل مشارکت در تجارب و آزمايش هايي است که قادر به استخراج عوامل موثر در ميان نيروي انساني و شناسايي تاثيرگذارترين فاکتور ها و درنهايت کاربرد آنها در ميان جمعيت غيرتجربي است.
بر اساس گفت وگو هايي که با شرکت هاي مختلف و مشتريان آنان داشته ام معتقد هستم، طيف وسيعي از سازمان ها هم اکنون در جايي ميان مراحل اول و دوم قرار دارند. اين سازمان ها اطلاعات خود را به صورت گذشته نگر ارزيابي مي كنند تا بتوانند به سوالاتي خاص پاسخ دهند يا يک فرآيند گزارش دهي را ايجاد كنند و هنوز نتوانسته اند وارد مرحله تحليل پيش بيني کننده يا پياده سازي فرآيندهاي آزمايشي شوند.
 

مرز بعدي سازمان ها کجاست؟
 

درحقيقت تحليل هاي پيش بيني کننده (پيش نگر) مرز بعدي است که در آن سازمان ها با اميد فائق آمدن بر فرآيند تجزيه و تحليل افراد فعاليت مي كنند. اين مرحله شامل توانايي شبيه سازي و انجام تحليل «چه مي شد اگر» با هدف بررسي و نظارت بر تغييراتي است که قرار است در نيروي کار اعمال شود. چه مي شود اگر دستمزد همه اعضاي هيات مديره را يک دلار در هر ساعت افزايش دهيد؟ در واقع پيش از اعمال چنين تغييراتي مي توانيد تاثير نتايج آن را بر عملکرد کارکنان تجزيه و تحليل كنيد. گوگل اخيرا در مطالعه اي تحت عنوان پروژه M&M سعي کرده است تاثيرات تغيير در الگوي مصرف شکلات هاي M&M را در ميان کارکنان خود بسنجد. به اين منظور اين شکلات ها در جعبه هاي سياه و خشکبارهايي مثل پسته يا انجير خشک در بسته بندي هاي شيشه اي در دسترس کارکنان قرار گرفته است تا نحوه تغيير عادات مصرف آنان بررسي شود. در دفتر نيويورک و در بازه زماني ۷ هفته، 1/ 3 ميليون کالري کمتر مصرف شد. اين آزمايش شکلي از روش هاي تحليل اطلاعات و آزمايش هايي است که رهبران بازار با هدف بررسي نيروي انساني تحت فرمان خود شروع به استفاده کرده اند.
تجزيه و تحليل افراد به آرامي در حال تغيير دادن روند استخدام، توسعه و ترويج نيروي انساني است. سازمان هاي خلاقي نظير گوگل در نقش نوآوران اوليه در حال هموار كردن مسير براي سايرين هستند و در پنج سال آتي موجي از تحولات را شاهد خواهيم بود که هر سازماني را به مشارکت وا خواهد داشت.
 

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)