ISO Software SBU
PegahSystem Co.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

اگر مسیر پرچالش دنیای کسب و کار را پی بگیرید، متوجه پدیده عجیب علاقه مند شدن برخی سازمان ها و مدیران به یک ابزار مدیریتی می شوید که همین موضوع به بزرگ ترین مشکل سازمان ها و شیفتگی آنها به روشی برای حل همه چالش ها و مسائل سازمانی تبدیل می شود.اگر در کارکرد صنعتی ایران قدمتی داشته باشید، شاید مفاهیمی مانند طبقه بندی مشاغل، سیستم پیشنهادها، ایزو، 5S، مهندسی معکوس، شش سیگما، تولید ناب، تئوری محدودیت (TOC) و... را شنیده باشید یا حتی آنها را اجرا کرده باشید. این مفاهیم در بازه های زمانی مختلف از سوی مدیران یا مشاورانی که تنها راه رهایی شرکت ها را پرداختن به این موضوعات می دانند، مطرح شده اند. قطعا برخی از همین ابزارهای مدیریتی در شرایطی بسیار مفید و کارگشا هم بوده است، ولی موضوع مهم و تاسف بار دلبستگی بیش از اندازه به یک ابزار و استفاده نکردن از ابزارهای مفید دیگر و افراط گرایی در به کارگیری یک ابزار برای حل همه چالش های سازمانی است که قطعا به یک ناکارآمدی منجر خواهد شد.

برای روشن شدن موضوع، سه ابزار مدیریتی شش سیگما، تفکر ناب و تئوری محدودیت را مورد کنکاش قرار می دهیم که سازمان ها در بیشتر موارد با استفاده افراطی از یکی از این ابزارها برای حل همه چالش ها یک اپیدمی باورنکردنی را رقم زده اند. حتی این دلبستگی و عشق به یک راه حل، در شرکتی مانند جنرال موتورز که خود از توسعه دهندگان شش سیگما در دنیا بوده، کار را به جایی می رساند که پنج سال پیش دستور ممنوع شدن این متد برای عموم کارکنان در این شرکت داده می شود و فقط برای مواردی خاص که قبلا موافقت استفاده از این روش را گرفته باشند، مجاز می شود.

اگر به دفاع قهرمانان از متدولوژی مورد استفاده گوش کنید، این سوال پیش می آید که چگونه بهترین مولفه را که متناسب با شرایط خودتان باشد انتخاب می کنید؟ آنها یک داروی دائمی را برای همه بیماری های پیش روی سازمان معرفی می کنند، ولی قطعا چنین چیزی نمی تواند واقعیت داشته باشد. در ادامه به معرفی این سه متد متداول می پردازیم.

شش سیگما

شش سیگما می گوید که تمرکز بر کاهش نوسانات تغییر، مسائل مربوط به کسب وکار و فرآیند را حل خواهد کرد. با استفاده از مجموعه ابزارهای آماری برای درک نوسانات یک فرآیند، مدیریت می تواند شروع به پیش بینی نتیجه مورد انتظار فرآیند کند. اگر نتیجه رضایت بخش نباشد، ابزارهای مرتبط می تواند برای درک بهتر عناصر تاثیرگذار در فرآیند استفاده شود. 6 سیگما شامل پنج گام زیر است:

  • تعریف: متخصصان با تعریف فرآیند شروع به کار می کنند. آنها این سوال را می پرسند که مشتریان چه کسانی هستند و مسائل شان چیست و مشخصه های مهم کلیدی را به همراه روندهایی به مشتری معرفی می کنند. سپس شرایط خروجی موجود را به همراه عناصر فرآیند شناسایی می کنند.
  • اندازه گیری: تمرکز بعدی روی اندازه گیری فرآیند است. مشخصه های کلیدی طبقه بندی شده، سیستم های اندازه گیری تایید شده و در نهایت اطلاعات جمع آوری می شود.
  • تحلیل: هنگامی که اطلاعات جمع آوری می شود، به تحلیل آن پرداخته می شود. هدف از این کار تبدیل اطلاعات خام به اطلاعاتی است که دیدگاه هایی را در فرآیند به وجود می آورند. این دیدگاه ها شناسایی مهم ترین علل بنیادین عیوب (نواقص) یا مسائل را شامل می شود.
  • بهبود: چهارمین گام بهبود فرآیند است. راه حل های مساله توسعه یافته و تغییرات در فرآیند اعمال می شود. در این گام، شرکت می تواند داوری کند که آیا تغییرات و استفاده از نرم افزار هاي مديريت كيفيت شركت پگاه سيستم سودمند بوده یا اینکه اعمال تغییرات دیگر الزامی است.
  • کنترل: اگر فرآیند در یک سطح مورد نیاز و قابل پیش بینی انجام گیرد، تحت کنترل قرار خواهد گرفت. این آخرین گام بخش پایدار متدولوژی شش سیگما است.

برخی عناصر کشف شده در حین بررسی شش سیگما جریان محصولات یا خدمات را در طول سیستم محدود می کند. بهبود فرآیند که جریان را محدود کرده است، در نتیجه نوسانات تغییر کاهش یافته، کیفیت بهتر و بهبود در حجم خروجی فرآیند به دست می آید. شش سیگما بر دو فرض اصلی پایه گذاری می شود. اول، افراد در یک سازمان حقیقتی را درک و احساس می کنند که اعداد می تواند ویژگی های شرکت را ارائه دهد. آنها احساس می کنند که درک عمیق داده ها و تحلیل داده ها می تواند براي ایجاد بهبودها استفاده شده و نمایش های گرافیکی داده ها می تواند دیدگاه های جدید و متفاوتی را نسبت به فرآیند ایجاد کند.

فرض دیگر آن است که از طریق کاهش نوسانات تغییر فرآیندها، کل عملکرد سازمان بهبود می یابد. اما درحالی که استدلال در مقابل بهبود امری دشوار است، واقعیت اقتصادی کسب و کار آن است که ما برای کمترین سرمایه گذاری به بیشترین بهبود نیازمندیم. بهبود کل فرآیندهای انفرادی سازمان در واقع می تواند اثری مضر برای توانایی شرکت در رضایت بخشی به نیازهای مشتریان و تامین محصول و خدمات با کمترین هزینه در زمان فوری داشته باشد. اندوخته های ملموس سیستم ممکن است کمتر از هزینه کل بهبودها باشد. بنابراین، سازمانی که موارد را بهبود می دهد، فقط به این خاطر است که می تواند با احتمالی موارد غلط را در کسب وکار رفع کند.

 

منبع: دنیای اقتصاد

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)