ISO Software SBU
PegahSystem Co.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

هر دو بازار هدف و بازار استراتژیک دارای خصوصیاتی هستند که این خصوصیات در هر یک از آن ها نسبت به دیگری متفاوت است. بنابراین، اگر قصدی مبنی بر پاسخ دادن به این سؤال باشد که تفاوت بین این دو بازار چیست، باید از نقطه نظر مدیریت شرکت به این سؤال پاسخ داده شود. در داخل بازار فعلی و کنونی، جمعیتی که قصد هدف گیری آن را دارید تحت عنوان بازار هدف شناخته می شود. به عبارتی تمرکز شرکت بر روی بازار هدف، قرار می گیرد.

بازار هدف، درواقع در داخل بازار فعلی است که شرکت در حال فعالیت در آن است و یکی از چالش های اصلی برای شرکت فتح کردن و نفوذ کردن به آن بازار است. ازاین رو، موتورسیکلت های هوندا ممکن است در شهر بمبئی هم در دسترس باشند، اما در حال حاضر بازار هدف این برند جنوب بمبئی است که حجم فروش بالا در آن دیده نمی شود.

بازار استراتژیک چیست؟

بازار استراتژیک بازاری است که شما به آن علاقه دارید یا ممکن است در صورت داشتن منابع لازم برای مدیریت آن بازار یا زمانی که به طور کامل به بازار هدف خود نفوذ کردید و آن را اشباع کردید، قصد وارد شدن به آن بازار را بکنید. در مثال بالا که از برند هوندا نام بردیم، برند هوندا پس از فتح کامل بازار بمبئی جنوبی ممکن است به بازارهای موجود در حاشیه در شهر بمبئی وارد شود. بنابراین بازار حاشیه شهر بمبئی، بازار استراتژیک بوده و در برابر آن بازار جنوب شهر بمبئی بازار هدف برای آن برند در نظر گرفته می شود.

زمانی که شرکت به طور کامل به بازار هدف انتخاب شده نفوذ کرد، ممکن است بر بازار استراتژیک خودش تمرکز کند. یعنی بازار استراتژیک در مرحله بعدی جای بازار هدف قرار می گیرد و سپس شرکت به سمت یافتن یک بازار استراتژیک جدید سوق پیدا می کند.

البته توانایی توسعه بازار و ورود به بازار استراتژیک همیشه برای یک شرکت لازم و ضروری نیست، چراکه بازار استراتژیک ممکن است ارزش خودش را از دست بدهد یا شرکت مذکور به منابع کافی براي وارد شدن به بازار استراتژیک دسترسی نداشته باشد. در چنین مواردی شرکت باید تمرکز خود بر روی بازار هدف را حفظ کند یا به فکر وارد شدن به یک بازار استراتژیک دیگر باشد.

معیارهای اصلی که این دو بازار را از یکدیگر متمایز می سازند، عبارت اند از:

محصول: محصول فعلی در بازار برای عرضه در بازار هدف آن مورداستفاده قرار می گیرد. همان محصول می تواند برای عرضه در بازار استراتژیک هم مورداستفاده قرار بگیرد یا محصول جدیدی برای آن بازار طراحی و توسعه پیدا کند.

قیمت گذاری: قیمت گذاری می تواند یک عامل تمایز برای بازار هدف و بازار استراتژیک در نظر گرفته شود. زمانی که قیمت گذاری برای یک محصول برای بازار هدف در سطح بالایی باشد، این قیمت می تواند کاهش پیدا کند تا شرکت به راحتی قادر به ورود به بازار استراتژیک خودش باشد.

مکان: مکان یکی از اجزاء و عناصر اصلی بازار هدف در برابر بازار استراتژیک است. بازار هدف شامل جغرافیایی می شود که شرکت و محصول در حال حاضر در حال فعالیت در آن است. با این وجود، یک بازار استراتژیک نشان دهنده جایی است که شرکت تمایل به گسترش و نفوذ در آن در آینده را دارد. از این رو برخی شرکت ها که در حال حاضر در حال تولید کالاها و محصولاتی خاص در مثلاً کشور هند هستند، چشم به مکان های جغرافیایی خارجی دارند که می خواهند به عنوان بازار استراتژیک در آینده در آن توسعه پیدا کنند.

ترویج و ترفیع: فعالیت های ترویجی همیشه به منظور در اولویت قرار دادن و جلوی چشم مخاطب بودن بازار هدف مورداستفاده قرار می گیرند و هرگز کاربردی در رابطه با بازار استراتژیک از آنها انتظار نمی رود. زمانی که یک شرکت تصمیم می گیرد تا به یک بازار استراتژیک نفوذ کند، این زمان درواقع زمانی است که شرکت تصمیم به تغییر استراتژی ترویجی خودش می گیرد.

اگر از نقطه نظر فروش به این موضوع نگاه کنید، تنها مدیر فروش بین المللی و مدیر بازاریابی بین المللی شرکت هستند که در جریان امور یک بازار استراتژیک قرار می گیرند. با این وجود، تمامی سمت های سازمانی موجود تحت نظر مدیر فروش بین المللی، مانند مدیر فروش منطقه ای و مدیران مناطق بر روی بازار هدف فعلی متمرکز می شوند.

از این رو، تفاوت های بسیار زیادی بین یک بازار هدف و یک بازار استراتژیک وجود دارد و همواره زمانی که مشغول فعالیت در یک بازار هدف هستید، باید توجه لازم و کافی به توسعه یک بازار استراتژیک براي نفوذ به آن در آینده از طريق نرم افزار هاي مديريت كيفيت شركت پگاه سيستم داشته باشید.

 

منبع: آي بازاريابي

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)