ISO Software SBU
PegahSystem Co.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برنامه ریزی به عنوان یک اصل بسیار مهم و البته پذیرفته شده برای شروع و مدیریت هر کسب و کاری است. برنامه ریزی راهنمای شما برای حرکت رو به جلو است و نقشه راهی برای گام های منظم و مدیریت شده شما است. همیشه به خاطر داشته باشید برنامه ریزی یک فرآیند است که باید همیشه انجام شود و هرگز قطع نمی شود.

برنامه ای که شما آماده می کنید يک سند زنده محسوب مي شود که دارای حیات است و باید نسبت به تغییر شرایط داخلی و خارجی محیط کسب و کار عکس العمل نشان دهد و تغییراتی در بخش های مختلف آن ایجاد شود. هدف از استفاده از نرم افزار هاي مديريت كيفيت شركت پگاه سيستم و برنامه ریزی، متمرکز شدن بر هدف و منحرف نشدن در کسب و کار است.

وقتی از هدف منحرف نشوید می توانید برآوردهای مالی تان را ساده کنید، وقتی برآوردهای مالی تان ساده شود کنترل هزینه ها را به دست می گیرید و با کمبود سرمایه مواجه نمی شوید و بر عملکردتان و هزینه ها کنترل و تسلط دارید و با تسلط بر هزینه ها و عملکرد، از فرصت ها استفاده می کنید و منافع اقتصادی تان را افزایش می دهید و می توانید کیفیت کسب و کارتان را بالا ببرید و ارزش کارتان را حفظ و در کسب و کارتان رشد کنید.

در نتیجه آرامش فکری بیشتری دارید و می توانید تصویری روشن از آینده مالی و درآمد پنج ساله آینده تان پیش بینی کنید، در نهایت آرزوهای تان، جنبه عملی به خود می گیرد. با استفاده از برنامه ریزی در کار و شغلی که داریم می توانیم مسئولیت ها و وظایف کاری مختلف را زمان بندی کنیم و با نظم بیشتری به انجام کارها و مسئولیت های کاری خود بپردازیم، در این صورت استرس کمتری هم بابت کمبود وقت خواهیم داشت.

این امر باعث می شود کیفیت کاری نیز افزایش یابد. قطعاً زمانی که با استفاده از یک برنامه ریزی خوب و در زمان بندی مشخص همه کار ها و مسئولیت های کاری خود را با نظم انجام می دهیم کیفیت کاری ما نیز افزایش خواهد یافت.

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق

- برنامه ریزی در موارد زیر یک مدیر را یاری می دهد:

1- قدرت تصمیم گیری تان افزایش می یابد و می توانید تصمیم های صحیح در زمان مناسب بگیرید.

2- فرصت کافی را برای تصیح خطاهای اجتناب ناپذیر ایجاد می کنید.

3- تمرکزتان بر انجام فعالیت های ضروری برای رسیدن به آینده مالی مطلوب افزایش می یابد.

- برنامه ریزی می تواند به صورت کوتاه مدت و بلند مدت باشد. یک برنامه ریزی خوب به ما کمک می کند تا بتوانیم به اهداف خود نزدیک شویم. به همین خاطر باید همواره مورد توجه قرار بگیرد.

 

منبع: فرصت امروز

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)