ISO Software SBU
PegahSystem Co.

icon-ps-reliability

بررسی سطح رضایت مشتریان برای شناسایی ضعف‌های شرکت همواره موردتوجه سازمان‌ها و مؤسسه‌هاست. مشتری در نگرشی کلّی، پس ازدریافت خدمت یا خرید کالا، راضی یا ناراضی است. رضایت یا نارضایتی وی نتیجۀ احساس مثبت یا منفی مصرف‌کنندۀ کالا یا دریافت‌کنندۀ خدمات است و این احساس به‌واسطۀ برآورده‌شدن انتظارات مشتری و عملکرد عرضه‌کننده به‌وجود می‌آید.

بررسی‌‌های علمی و تحقیقی نشان می‌دهد که مشتریان ناراضی در انتقال برداشت و احساس خود به دیگران، فعال‌تر عمل می‌کنند و میزان انتقال پیامِ مشتریان ناراضی به دیگران، تقریباً دو برابرِ مشتریان راضی است؛ ازاین‌رو، نارضایتی مشتریان اثرگذارتر از رضایت آنان است.

ویژگی‌ها و امکانات

 • طراحی انواع فرم‌های نظرسنجی
 • طراحی فرم با چندین انتخاب در گزینه‌ها
 • نگارش پرسش‌های چهارجوابی و تشریحی
 • تعریف نمونۀ آماری
 • ورود اطلاعات پاسخ‌دهندگان جامعۀ آماری
 • ساختن بانک پرسش و گروه‌بندی پرسش‌ها
 • ساختن بانک گزینه‌ها و گروه‌بندی گزینه‌ها
 • ایجاد پرسش‌نامه، از طریق انتساب پرسش‌ها به گزینه‌‌های مدنظر
 • نظرسنجی و ورود داده‌ها

گزارش‌ها

 • جست‌وجوی پیشرفته و گزینش (فیلترکردن) داده‌ها در کمترین زمان
 • کمک به تحلیل، بررسی و تصمیم‌سازی مدیران سازمان
 • گزارش‌‌های آماری به‌صورت نمودار‌های دایر‌ه‌ای و میله‌ای
 • گزارش از سوابق رضایت مشتریان
 • ارسال گزارش‌ها به اکسل

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)