ISO Software SBU
PegahSystem Co.

icon-ps-th-list

نگهداری و افزایش رضایت نیروی انسانی دانشگر (Knowledge Worker) یکی از عوامل مهم در بقای سازمان‌ها در قرن بیست‌ویکم است. با گذشت زمان، تکنولوژی نقش مؤثرتری در رقابت‌پذیری بنگاه‌‌های اقتصادی ایفا می‌کند. از طرفی، سهم دانش در مقابل تجربه در توسعۀ تکنولوژی‌ها به‌طور روزافزونی افزایش یافته است. بدین‌ترتیب عملکرد بنگاه‌‌های اقتصادی به‌میزان چشمگیری به عملکرد دانشگران آن‌ها وابسته شده است. به‌همین دلیل، مدیریت علمی منابع‌انسانی در شرکت‌ها، به‌ویژه در شرکت‌‌های متوسط و بزرگ، از اهمیت خاصی برخوردار است.

شناخت اندکِ ویژگی‌‌های رفتاری و شخصیتی پرسنل دانشگر و نیز ناآگاهی از عوامل مؤثر در رضایت‌مندی ایشان، موجب احتمال خروج آنان از سازمان و کاهش کارایی‌شان خواهد شد. شرکت «پگاه‌سیستم» در قالب نرم‌افزار سیستم منابع‌انسانی، با زیرسیستم رضایت‌سنجی پرسنل، سعی دارد یاری‌رسانِ مدیران ارشد سازمان‌ها در حفظ مشتریان داخلی خود، یعنی پرسنل، باشد.

 

ویژگی‌ها و امکانات

 • طراحی انواع فرم‌های نظرسنجی
 • طراحی فرم با چندین انتخاب در گزینه‌ها
 • نگارش پرسش‌های چهارجوابی و تشریحی
 • تعریف نمونۀ آماری
 • ورود اطلاعات پاسخ‌دهندگان جامعۀ آماری
 • ساختن بانک پرسش و گروه‌بندی پرسش‌ها
 • ساختن بانک گزینه‌ها و گروه‌بندی گزینه‌ها
 • ایجاد پرسش‌نامه، از طریق انتساب پرسش‌ها به گزینه‌‌های مدنظر
 • نظرسنجی و ورود داده‌ها

گزارش‌ها

 • جست‌وجوی پیشرفته و گزینش (فیلترکردن) داده‌ها در کمترین زمان
 • کمک به تحلیل و بررسی و تصمیم‌سازی مدیران سازمان
 • گزارش‌‌های آماری، به‌صورت نمودار‌های دایر‌ه‌ای و میله‌ای
 • گزارش از سوابق رضایت پرسنل
 • فرستادن گزارش‌ها به اکسل

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)