ISO Software SBU
PegahSystem Co.

icon-ps-indexmanager

بخش پُرهزینۀ سیستم مدیریت کیفیت، معمولاً بخش کنترل مدارک و سوابق است. بیشترِ سازمان‌ها در این بخش با گستردگی فراوانِ حجم مستندات و اِشغال‌شدن بیش‌ازحد فضای فیزیکی واحدها مواجه‌اند. همچنین به‌دلیل گستردگی حجم فعالیت‌‌های این فرایند، معمولاً خطا‌های بسیاری در توزیع مدارک معتبر یا جمع‌آوری مدارک منسوخ اتفاق می‌افتد.

این زیرسیستم به سازمان‌ها کمک می‌کند تا توزیع نسخه‌ها با اطمینان خاطر بیشتر و سرعت افزون‌تر انجام پذیرد و همچنین مدارک نیز در زمان لازم، به‌روز شوند. این زیرسیستم امکان خطا و فراموشی کاربران را به حداقل ممکن می‌رساند.

ویژگی‌ها و امکانات

 • تعریف گروه‌بندی مدارک
 • تعریف انواع مدارک
 • تعریف فرایند مرتبط هر مدرک
 • تخصیص مدارک به استاندارد مربوط
 • تعریف ارتباط مدارک با یکدیگر
 • تعریف پوشه و زونکن الکترونیکی
 • درخواست تهیه یا تغییر مدارک و تغییر و حذف مکانیزۀ مدارک
 • جست‌وجوی مدارک
 • ماتریس فرایند - مدرک مرتبط
 • ماتریس واحد سازمانی- مدرک مرتبط
 • درختوارۀ مدارک
 • فهرست مدارک (مسترلیست) و به‌روزرسانی خودکار آن
 • مدارک منسوخ
 • مدارک تحت بررسی
 • مشاهده درخواست‌‌های هر واحد
 • نامه‌دان (کارتابل) گردش درخواست‌ها: بررسی، تأیید و تصویب درخواست‌ها
 • ایجاد سطح دسترسی افراد به مدارک مختلف

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)