ISO Software SBU
PegahSystem Co.

icon-ps-microscope

امروزه استفاده از نرم‌افزارمدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (LIMS) راهکاری مناسب برای سامان‌دهی و مدیریت گردش اطلاعات در آزمایشگاه‌هاست. این نرم‌افزار با مدیریت اطلاعات مربوط به مشتریان، تجهیزات آزمایشگاه، مدیریت توانمندی کارکنان، مدیریت مواد مصرفی آزمایشگاه، گردش مراحل آزمایش و نیز مدیریت اجرای صحیح و هرچه مناسب‌ترِ الزامات استانداردهای ملی و بین‌المللی می‌تواند ابزاری مفید برای مدیریتِ هرچه بهتر و آسان‌ترِ آزمایشگاه در خدمت مدیران و کارکنان آزمایشگاه قرار دهد.

ویژگی‌ها و امکانات

 • تعریف انواع آزمایشگاه های موجود در سازمان
 • تعریف تجهیزات در گروه های اصلی و فرعی تجهیزات
 • تعریف شناسنامه تجهیزات
 • تعریف انواع تست و آزمایش
 • تعریف دامنه کاربرد آزمایشگاه
 • تعریف صلاحیت کارکنان آزمایشگاه
 • ثبت درخواست انجام آزمایش جهت مشتریان داخلی و خارجی
 • صدور برگ رسید تحویل نمونه، به صورت مکانیزه
 • ثبت نتایج آزمایش های انجام شده
 • تهیه انواع گزارش از سوابق آزمایش ها و تست های درخواست شده و انجام شده
 • تهیه گزارش هزینه های انجام تست / آزمایش های مختلف

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)