ISO Software SBU
PegahSystem Co.

icon-ps-saxtar

این برند راهکار تخصصی پگاه سیستم برای گروه شرکت‌ها(Holding) است.
با اضافه کردن ویژگی‌ها تخصصی به کامل‌ترین تیپ برند ساختار (ERPX7) برای هلدینگ‌ها، راهکار ویژه و تخصصی را ایجاد کرده‌ایم.
هلدینگ‌های ایرانی می‌توانند با استفاده از راهکارهای این برند ، همگام با استانداردهای به روز دنیا و در کلاس جهانی به مدیریت کسب‌و کار خویش مبادرت ورزند.
این برند شامل کلیه محصولات نرم‌افزاری پگاه سیستم در کامل‌ترین نسخه خود با امکانات ویژه ساختار هلدینگ‌ها است.

از مهمترین امکانات این برند می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • استفاده از یک پایگاه داده برای کل شرکت‌های زیر مجموعه
  • تعریف متمرکز کابران در سطح هلدینگ
  • اعطای دسترسی به کاربران در سطح شرکت‌های مختلف گروه
  • امکان فعالیت کاربران برای شرکت‌های مختلف در هر فرم و فرآیند بدون نیاز به خروج و ورود مجدد به سیستم
  • تهیه گزارشات مقایسه‌ای بین شرکت‌های گروه
  • حقوق‌پردازی در سطح شرکت مادر برای شرکت‌های تابعه و یا به صورت مستقل در هر شرکت

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)